DURAR

Durar je developerská skupina, ktorá svojim zákazníkom a koncovým užívateľom poskytuje celý rad riešení na svetovej úrovni. Developerské projekty sú plánované komerčne a ekologicky prostredníctvom prijatia nástrojov životného cyklu a viditeľnosti v každom projekte s včasnými zárukami. Odbornosť tímu sa rozprestiera v rezidenčných, komerčných, maloobchodných a priemyselných službách s kompletným radom nákladovo efektívnych služieb správy domu.

SÚVISIACE NEHNUTEľNOSTI

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne súvisiace nehnuteľnosti.

Prompt consultation

Fill out the form below and one of our team members will get in touch with you shortly.

Your Name *
E-mail *
Mobile *

Or contact us immediately via Whatsapp.

Zdielať na: