Služby

V TRIM Real Estate je každá služba jemne ušitá na mieru, podobne ako by ju vytvoril návrhár oblek na mieru. Naša odbornosť nie sídli len v nehnuteľnostiach – maľuje širšie plátno.

SLUŽBY

Naše Služby

Náš butikový prístup nám umožňuje postarať sa o našich klientov od A po Z. Využívame dobre vybudovanú sieť partnerov a snažíme sa ísť nad rámec očakávaní každého klienta.

HLAVNÉ
SLUŽBY

– NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
– PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
– KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

REALITNÉ
SLUŽBY

– KRÁTKODOBÉ PRENÁJMY
– RENOVÁCIE, NÁVRH INTERIÉRU
– ÚDRŽBA, KONTROLA KVALITY

PRÁVNE
SLUŽBY

– PREPISOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ
– ZÁVETY
– SPLNOMOCNENIE
– VÍZA

PODNIKATEĽSKÉ
SLUŽBY

– ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI
– OTVORENIE BANKOVÉHO ÚČTU
– CUDZIE MENY
– ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY

PRIVACY
There’s nothing we value more. Every deal is a promise of discretion, ensuring your matters stay quietly safeguarded.
Trust
Your trust is our most cherished asset, nurtured with integrity and consistency. It strengthens with each handshake, each shared vision.
Expertise
With a deep understanding of Dubai’s real estate nuances, our expertise acts as a compass, guiding you at your path to success.
Client approach
Listening, understanding, and acting. We consistently tailor our services to your needs, ensuring your aspirations become reality.
Global Network
Our local expertise pairs perfectly with global connections, ensuring you access a wide-reaching network of real estate opportunities.
Excellence
With every project, every consultation, we strive to not just achieve but redefine the standards of real estate excellence.

Naše hodnoty

SÚKROMIE
Nie je nič, čo by sme si cenili viac. Každá dohoda je prísľubom diskrétnosti, ktorá zaisťuje, že vaše záležitosti zostanú ticho chránené.
Dôvera
Vaša dôvera je naším najcennejším aktívom, o ktorú sa staráme s integritou a dôslednosťou. Posilňuje sa každým podaním ruky, každou spoločnou víziou.
Odbornosť
S hlbokým porozumením nuansám v oblasti nehnuteľností v Dubaji naše odborné znalosti fungujú ako kompas, ktorý vás vedie na vašej ceste k úspechu.
Klientsky pristup
Počúvanie, porozumenie a konanie. Naše služby dôsledne prispôsobujeme vašim potrebám a zaisťujeme, že sa vaše túžby stanú skutočnosťou
Globálna sieť
Naša miestna expertíza sa dokonale spája s globálnymi prepojeniami, čo vám zaisťuje prístup k širokej sieti realitných príležitostí.
Excelentnosť
S každým projektom, každou konzultáciou sa snažíme nielen dosiahnuť, ale predefinovať štandardy realitnej dokonalosti.

Properties

No posts found

Naši partneri

Promptná konzultácia

Vyplňte formulár nižšie a jeden z členov nášho tímu vás bude čoskoro kontaktovať.

Vaše Meno *
E-mail *
Mobil *
Alebo nás ihneď kontaktujte cez Whatsapp.

Zdielať na: