VÍZOVÝ REŽIM MEDZI SAE A EURÓPSKYMI KRAJINAMI

Intro

Pre občanov väčšiny európskych krajín ako aj pre Slovensko je doba platnosti víz po prílete na letisko 90 dní.

6 Q&A about PAYMENT PLANS in DUBAI

Ak chcete zostať v Spojených Arabských Emirátoch dlhšie ako 90 dní, môžete si vybrať najlepšiu možnosť spomedzi existujúcich dlhodobých víz.

Existuje niekoľko druhov povolení na pobyt alebo pobytových víz, ktoré sa vydávajú až na desať rokov. Doba platnosti sa určuje podľa toho, na základe čoho sa vízum udeľuje.

Pri investíciach do nehnuteľností máte možnosť získať dva druhy víz:

1. Zelené víza
2.Zlaté víza

V prípade zelených víz musí byť výška Vašej investície minimálne 750 000 AED (čo je v prepočte približne 188 000 eur), ak ide o kúpu investície na hypotéku vyžaduje sa od banky NOC (No Objection Certificate), kde bude presne vyčísledné aká suma bola banke vyplatená a aký je aktuálny zostatok hypotéky. Nehnuteľnosť musí byť hotová, alebo dostavaná na minimálne 50%. V prípade zelených víz viete byť sponzorom pre svoju manželku a deti na dobu 2 rokov. Dôležitá informácia je, že manžel a manželka môžu zdieľať jednu nehnuteľnosť a hodnota nehnuteľnosti sa rovná 750 000 AED alebo viac (je potrebné predložiť overenú kópiu manželskej zmluvy). V prípade kúpy nehnuteľnosti, ktorej hodnota je menej ako 750 000 AED nemáte nárok na získanie víz kúpou nehnuteľnosti.

Potrebné dokumenty na vybavenie zelených víz:
1- pas
2- Dostupnosť elektronického osvedčenia o vlastníctve / listu vlastníctva
3 – Osobná fotografia
4- Zdravotné poistenie
5- ID SAE (ak existuje)
6- Kópia aktuálneho pobytového/vstupného víza (ak existuje)
7- Osvedčenie o bezúhonnosti vydané Dubajským emirátom (adresované dubajskému pozemkovému oddeleniu)
Poplatky za vybaveni zelených víz: Pobyt investora 2 roky: AED od 8 000, Povolenie na pobyt rodiny na 2 roky:

 • 7 082,25 AED pre manželku
 • 7 082,25 AED pre dcéru staršiu ako 18 rokov
 • 6 382,25 AED pre deti do 18 rokov
 • 6 701 AED za syna staršieho ako 18 rokov podmienené len na jeden rok
 • 7 082,25 AED pre manžela na dva roky

Zelené víza platia po dobu 2 rokov a sú obnoviteľné, vybavenie procesu trvá od 7 – 14 pracovných dní a je nevyhnutná fyzická prítomnosť v UAE po celú dobu procesu, inak sa proces pozastaví a je nevyhnutné ho aboslvovať celý ešte raz.

V prípade zlatých víz došlo na začiatku roka 2024 k zmenám čo sa týka preinvestovaných peňazí. Výška investície zostala na 2 000 000 AED čo je v prepočte približne 500 000 eur, pričom potrebné je mať zaplatenú len prvú booking platbu, čo zvyčajne býva 20% z ceny nehnuteľnosti plus 4% DLD (Dubai Land Departmen – niečo ako náš kataster, kde prebieha zápis vlastníka danej nehnuteľnosti. V Dubaji je to spravidla do pol roka od podpísania kúpno predajnej zmluvy – SPA a je to povinnosť developera.) V praxi to znamená, že pri nákupe nehnuteľnosti, ktorej kúpna suma je viac ako 2 000 000 AED a po zaplatení booking platby plus zaplatení 4% DLD poplatku môžete hneď požiadať o zlaté víza, ktoré sa udeľujú na dobu 10 rokov a sú obnoviteľné.  V prípade zlatých víz môžete byť sponzorom pre svoju manželku (potrebný sobášny list), deti – do veku 30 rokov (dcéry nemôžu byť vydaté), svojich rodičov, spozor pre 2 svoje “opatrovateľky detí” a 1 vodiča – po dobu 2 rokov. Zmeny v pravidlách získania zlatých víz sú považované za otvorenie dverí pre široký svet a očakáva sa, že tento progresívny krok priláka viac zahraničných investorov.

Potrebné dokumenty na vybavenie zlatých víz:
1- pas
2- Dostupnosť elektronického osvedčenia o vlastníctve / listu vlastníctva
3 – Osobná fotografia
4- Zdravotné poistenie
5- ID SAE (ak existuje)
6- Kópia aktuálneho pobytového/vstupného víza (ak existuje)
7- Osvedčenie o bezúhonnosti vydané Dubajským emirátom (adresované dubajskému pozemkovému oddeleniu)
Poplatky za vybavenie zlatých víz: celková suma je od 14 450 AED, Povolenie na pobyt na 10 rokov:

 • 700 AED za lekárske vyšetrenie
 • 1 153 AED za preukaz totožnosti SAE (10 rokov)
 • 3 000 AED za potvrdenie povolenia na pobyt (10 rokov)
 • 4 500 AED pre pozemkový úrad
 •   poplatky za proces 4 500 AED / administratívny poplatok 1 155 AED

Rodinné povolenie na pobyt na 10 rokov:

 • 5 668,50 AED
 • 318,75 AED za otvorenie súboru sponzorstva rodiny – “sponsorship file”
 • administratívne poplatky 2 500 AED

Povolenie na pobyt pre svojich rodičov na 10 rokov

 • 5 668,50 AED na 10 rokov
 • administratívne poplatky 3 750 AED

Zlaté víza platia po dobu 10 rokov a sú obnoviteľné, vybavenie procesu trvá od 7 – 14 pracovných dní a je nevyhnutná fyzická prítomnosť v UAE po celú dobu procesu, inak sa proces pozastaví a je nevyhnutné ho aboslvovať celý ešte raz. V prípade záujmu o rýchle vybavenie vieme celý proces urýchliť na 5 pracovných dní za príplatok pre rýchle vybavenie, cena sa v tomto prípade pohybuje na úrovni 20 000 AED.

Ceny pre zelené a zlaté víza môžu byť odlišné pre špecifické prípady v závislosti od klienta, toto je len príklad na ukážku pre priblíženie výšky poplatkov.

Iné typy víz v Spojených arabských emirátoch súvisia so vzdelávaním/štúdiom, prácou – pracovné víza, talentom – vysoko talentovaní športovci / umelci, dôchodkové víza…

ZLATÉ VÍZA V UAE – OTÁZKY OD NAŠICH KLIENTOV S KTORÝMI SA NAJČASTEJŠIE STRETÁVAME

➊ Za akú cenu by som si mal kúpiť môj apartmán/nehnuteľnosť, aby som získal zlaté vízum v UAE na 10 rokov?

Najmenej 2 milióny AED (~ 500 000 Eur ).

➋ Vydáva sa len jedno vízum na nehnuteľnosť v hodnote 2 mil. AED a následne po 10 rokoch víza strácam?

Nie, držitelia víz môžu po získaní zlatého víza sponzorovať najbližších rodinných príslušníkov a zamestnancov domácnosti. Vízum je možné obnoviť každých 10 rokov.

➌ Ak je nehnuteľnosť zaregistrovaná pre dve osoby, môžu obaja získať zlaté víza?

Áno, ak je cena nehnuteľnosti vyššia ako 4 milióny AED a podiely sú rovnaké.

➍ Kúpil som si moju nehnuteľnopsť ako off-plan (“nehnuteľnosť z papiera”). Kedy môžem požiadať o zlaté víza?

O víza môžete požiadať hneď ako zaplatíte booking – čo je vo väčšine prípadov 20% + 4% DLD poplatok. Do januára 2024 bola žiadosť o zlaté vízum regulovaná minimálnou splatenou hodnotou čo bolo 50 % z ceny 2M AED (1 mil. AED). Táto požiadavka bola začiatkom tohto roka zrušená.

➎ Je možné kúpiť viacero nehnuteľností a využiť hypotéku?

Áno, pri kúpe viacerých nehnuteľností sa celkové náklady spočítajú. Hypotéka je povolená, vyžaduje sa NOC z banky.

➏ Chcem predať nehnuteľnosť, na ktorú som dostal Zlaté vízum, budú moje víza zrušené?

Nehnuteľnosť musíte mať vo vlastníctve aspoň tri roky, po uplynutí 3 rokov a následnom predaji – víza nestrácate.

Do začiatku tohto roka platilo: nehnuteľnosť musí zostať vo vlastníctve počas celého obdobia. Víza si môžete ponechať, ak ich pred predajom prenesiete do nového majetku (v hodnote aspoň 2 mil. AED).

➐ Ako zistím, či mám nárok pre Zlaté víza?

Naša agentúta TRIM Real Estat zabezpečuje aj proces vybavenia víz. Budeme od Vás potrebovať:

✓ Certifikát Oqood (počiatočný kontakt predaja) / Oqood Certificate (Initial Contact of Sale)

✓ Výpis z účtu od Developera (SOA) / Statement of Account from the Developer

✓ Kópia pasu

➑ Ak som nekúpil nehnuteľnosť v hodnote 2M aké mám možnosti získania víz?

V UAE sú dva druhy investičných víz, ktoré sú podmienené kúpov nehnuteľnosti: zelené / zlaté víza. Zelené víza sú podmienené kúpov nehnuteľnosti vo výške 750tis AED (~ 188 000 Eur), zlaté víza sú podmienené kúpov nehnuteľnosti vo výške 2M AED.

 

Zaujíma Vás viac inofmácií zo života v Dubaji? Neváhajte nás kontaktovať.

Autor: Jana Halušková, Sales Manager TRIM Real Estate

Tých dôvodov, prečo je Dubaj z hľadiska investície zaujímavým miestom, je hneď niekoľko. V Dubaji je najvyššia návratnosť investícii a to 8-10 %. Neplatia sa tam žiadne dane ani iné poplatky. V Dubaji nie je zákon ako na Slovensku, že pri predaji nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom viac ako 5 rokov, musíte zaplatiť daň zo zisku.

Svoju nehnuteľnosť môžete predať hneď na druhý deň a žiadne dane neplatíte. V prípade investičného zámeru je nehnuteľnosť zisková počas celého roka, na rozdiel od Chorvátska či Cypru, kde je počas zimy o prenájom nehnuteľností slabý záujem.

V zozname miest je Dubaj medzi piatimi najlepšími miestami na život a prácu na celom svete. V neposlednom rade ponúka neskutočné vyžitie. Okrem toho, že sa tu môžete 12 mesiacov v roku kúpať v mori, či bazéne, viete navštíviť jednu z najväčších motýlích záhrad, preskúmať pieskové duny v púšti, podniknúť safari, navštíviť jeden z najväčších aquaparkov na svete, ochutnať neskutočné množstvo kuchýň z celého sveta, zalyžovať si na snehu, vybrať sa s rodinou do Disneylandu, Legolandu či iných tematických parkov.

“Tých dôvodov, prečo je Dubaj z hľadiska investície zaujímavým miestom, je hneď niekoľko. V Dubaji je najvyššia návratnosť investícii a to 8-10 %. Neplatia sa tam žiadne dane ani iné poplatky.”

 

MÁRIA FUSEK

Prečo je Dubaj pre Slovákov zaujímavou
destináciou na kúpu nehnuteľnosti?

Tých dôvodov, prečo je Dubaj z hľadiska investície zaujímavým miestom, je hneď niekoľko. V Dubaji je najvyššia návratnosť investícii a to 8-10 %. Neplatia sa tam žiadne dane ani iné poplatky. V Dubaji nie je zákon ako na Slovensku, že pri predaji nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom viac ako 5 rokov, musíte zaplatiť daň zo zisku.

Svoju nehnuteľnosť môžete predať hneď na druhý deň a žiadne dane neplatíte. V prípade investičného zámeru je nehnuteľnosť zisková počas celého roka, na rozdiel od Chorvátska či Cypru, kde je počas zimy o prenájom nehnuteľností slabý záujem.

V zozname miest je Dubaj medzi piatimi najlepšími miestami na život a prácu na celom svete. V neposlednom rade ponúka neskutočné vyžitie. Okrem toho, že sa tu môžete 12 mesiacov v roku kúpať v mori, či bazéne, viete navštíviť jednu z najväčších motýlích záhrad, preskúmať pieskové duny v púšti, podniknúť safari, navštíviť jeden z najväčších aquaparkov na svete, ochutnať neskutočné množstvo kuchýň z celého sveta, zalyžovať si na snehu, vybrať sa s rodinou do Disneylandu, Legolandu či iných tematických parkov.

Zdielať na: